Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2010

Οδική ασφάλεια: Η Επιτροπή ανακοινώνει τα μέτρα για τη μείωση του αριθμού των θανάτων σε τροχαία ατυχήματα μέχρι το 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τολμηρό πρόγραμμα για τη μείωση κατά το ήμισυ εντός των επομένων 10 ετών του αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Το πρόγραμμα που προτείνεται σήμερα στο πλαίσιο ενός συνόλου κατευθύνσεων ευρωπαϊκής πολιτικής για την οδική ασφάλεια 2011-2020 αφορά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που ξεκινούν από τον καθορισμό αυστηρότερων προτύπων ασφαλείας των οχημάτων και φθάνουν μέχρι τη βελτίωση της εκπαίδευσης των οδηγών και την ενίσχυση της επιβολής των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού.

Ο κος Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα Μεταφορών, επεσήμανε τα εξής: «Κάθε μέρα, στους δρόμους της Ευρώπης πεθαίνουν εκατό συνάνθρωποί μας. Από το 2001 έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και έχουμε επιτύχει να σώσουμε σχεδόν 80 000 ζωές. Όμως ο αριθμός των θανάτων και των τραυματισμών εξαιτίας ατυχημάτων στους δρόμους των χωρών μας παραμένει απαράδεκτος. Εξετάζουμε τί είδους αυτοκίνητα οδηγούν οι πολίτες, πού τα οδηγούν και πώς τα οδηγούν, και θέλουμε να μειώσουμε στο μισό τον αριθμό των θανάτων στους δρόμους μέχρι το 2020.»

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια 2011-2020:

Σήμερα, η Επιτροπή προσδιόρισε ένα μίγμα πρωτοβουλιών οι οποίες εστιάζουν στην επίτευξη βελτιώσεων στα οχήματα, στην υποδομή και στη συμπεριφορά των χρηστών των οδών.

Υπάρχουν επτά στρατηγικοί στόχοι:

  1. Βελτίωση των μέτρων ασφάλειας σε οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης
  2. Κατασκευή ασφαλέστερων οδών
  3. Κατασκευή ευφυών οχημάτων
  4. Ενίσχυση των κανόνων χορήγησης αδειών και της εκπαίδευσης των οδηγών
  5. Βελτίωση της επιβολής του νόμου
  6. Στόχευση συγκεκριμένων τραυματισμών
  7. Ανανέωση του ενδιαφέροντος σε θέματα μοτοσικλετιστών.

 

Συνημμένος πίνακας «Θάνατοι από οδικά ατυχήματα ανά χώρα» στον οποίο εμφαίνεται η πρόοδος που σημειώθηκε στη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος δράσης για την οδική ασφάλεια 2001-2010, με αριθμητικά στοιχεία για όλη την ΕΕ και ανά χώρα.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm

Θάνατοι από οδικά ατυχήματα ανά χώρα (ανά εκατομ. κατοίκων)

 Κράτος μέλος Θάνατοι ανά πληθυσμό Εξέλιξη των θανάτων σε τροχαία ατυχήματα 2001 - 2009
  2001 2009 2009 - 2001
Λετονία 236 112 -54%
Ισπανία 136 58 -53%
Εσθονία 146 75 -50%
Πορτογαλία 163 79 -50%
Γαλλία 138 67 -48%
Λιθουανία 202 110 -48%
Σλοβακία 114 64 -43%
Ιταλία 125 68 -43%
Ιρλανδία 107 54 -42%
Γερμανία 85 51 -40%
Σουηδία 66 39 -39%
Σλοβενία 140 84 -38%
ΕΕ 113 69 -36%
Βέλγιο 145 90 -36%
Φινλανδία 84 53 -36%
Ολλανδία 62 39 -35%
Ηνωμένο Βασίλειο 61 38 -35%
Αυστρία 119 76 -34%
Ουγγαρία 121 82 -34%
Λουξεμβούργο 159 97 -33%
Τσεχία 130 87 -32%
Δανία 81 55 -30%
Κύπρος 140 89 -28%
Ελλάδα 172 130 -23%
Πολωνία 145 120 -17%
Βουλγαρία 128 118 -11%
Ρουμανία 112 130 14%
Μάλτα 41 51 31%

Σημείωση: Η μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 40% το 2010 (από 36% το 2009).