Αλκοολόμετρα

Η ενότητα θα παρουσιάσει τον τρόπο λειτουργίας των συσκευών μετρήσεως αλκοόλ που χρησιμοποιούνται από την Αστυνομία.