Παρεμποδιστές ραντάρ

Σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 20 του Κ.Ο.Κ., η χρήση των παρεμποδιστών ραντάρ απαγορεύεται.

Η ενότητα θα παρουσιάσει μερικά στιγμιότυπα από πειραματικές διατάξεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν σε ανεπίσημες δοκιμές με φορητά ραντάρ.