Φορητά ραντάρ

Υπάρχουν αρκετοί τύποι φορητών ραντάρ οι οποίοι χρησιμοποιούνται για ελέγχους ταχύτητος.

Η ενότητα θα παρουσιάσει τον τρόπο λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά τους.

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι τα ραντάρ ταχύτητος αποτελούν συσκευές προσβάσιμες για χρήση όχι μόνο στην Αστυνομία αλλά και στον πολίτη.