ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Σταθερές Κάμερες

Ε.Ο.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΜΑΚΡΗΣ

Κατεύθυνση προς Αλεξανδρούπολη 

1)

ΣΗΜΕΙΟ: 5ο χλμ (από Αλεξανδρούπολη) – Νέα Χιλή

ΣΤΙΓΜΑ GPS: 40΄51.1418Β/025΄49.6957Α

ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα  Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ50

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Διέλευση κατοικημένης περιοχής με υψηλή επικινδυνότητα.

Ε.Ο.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ

Κατεύθυνση πρός Καστανιές

1)

ΣΗΜΕΙΟ5ο χλμ (από Αλεξανδρούπολη) - Απαλός

ΣΤΙΓΜΑ GPS:  40΄51.3524Β/025΄56.0350Α

ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ:  GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα  Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ50

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Διέλευση κατοικημένης περιοχής με υψηλή επικινδυνότητα.

2) 

ΣΗΜΕΙΟ28ο χλμ (από Αλεξανδρούπολη) - Φέρρες

ΣΤΙΓΜΑ GPS:  40΄53.2114Β/026΄09.4272Α

ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ: 

ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: 40

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Διέλευση κατοικημένης περιοχής με πολύ χαμηλό όριο όμως.

Κατεύθυνση πρός Αλεξανδρούπολη

1)

ΣΗΜΕΙΟ: 5ο χλμ (από Αλεξανδρούπολη) - Απαλός

ΣΤΙΓΜΑ GPS: 4051.3773΄Β/025΄56.1401Α

ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ:  GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα  Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: 50

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Διέλευση κατοικημένης περιοχής με υψηλή επικινδυνότητα.

ΚΑΘΕΤΟΣ  ΑΞΟΝΑΣ  ΑΡΔΑΝΙΟΥ - ΟΡΜΕΝΙΟΥ

Κατεύθυνση πρός Ορμένιο

1) 

ΣΗΜΕΙΟ13ο χλμ (από Αρδάνιο) - Προβατώνας

ΣΤΙΓΜΑ GPS:  41΄01.2280Β/026΄15.4851Α

ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ50

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα. ΓΙΑΤΙ όμως ένας άξονας τέτοιων προδιαγραφών περνά μέσα από κατοικημένη περιοχή;

2) 

ΣΗΜΕΙΟ29ο χλμ (από Αρδάνιο) - Κορνοφωλιά

ΣΤΙΓΜΑ GPS:  41΄09.2789Β/026΄17.8864Α

ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ50

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Είσοδος κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα μετά από απότομη αριστερή στροφή. ΓΙΑΤΙ όμως ένας άξονας τέτοιων προδιαγραφών περνά μέσα από κατοικημένη περιοχή;

3)

ΣΗΜΕΙΟ72ο χλμ (από Αρδάνιο) – Περιοχή Θυρέας

ΣΤΙΓΜΑ GPS: 41΄23.7523Β/026΄31.3858Α

ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ100

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Προσέγγιση στον κόμβο Θυρέας-Ασημένιου που προκύπτει απότομα μετά από αριστερή στροφή.

4)

ΣΗΜΕΙΟ103ο χλμ (από Αρδάνιο) – Περιοχή Καστανιών

ΣΤΙΓΜΑ GPS:  41΄39.0017Β/026΄27.3765Α

ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ100

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Διέλευση ποταμού Άρδα (μη επικίνδυνο σημείο όμως).

Κατεύθυνση πρός Αρδάνιο

1)

ΣΗΜΕΙΟ104ο χλμ (από Αρδάνιο) – Περιοχή Μαρασίων

ΣΤΙΓΜΑ GPS: 41΄39.3887Β/026΄27.0260Α

ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: 100

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Διέλευση ποταμού Άρδα (μη επικίνδυνο σημείο όμως).

2)

ΣΗΜΕΙΟ73ο χλμ (από Αρδάνιο) – Περιοχή Θυρέας

ΣΤΙΓΜΑ GPS:  41΄24.3965Β/026΄32.1701Α

ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: 100

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Άτσαλη δεξιά στροφή και ταυτόχρονα έξοδος Θυρέας-Ασημένιου.

3) 

ΣΗΜΕΙΟ14ο χλμ (από Αρδάνιο) - Προβατώνας

ΣΤΙΓΜΑ GPS:  41΄01.7649Β/026΄15.4709Α

ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ50

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Διέλευση κατοικημένης περιοχής με υψηλή επικινδυνότητα. ΓΙΑΤΙ όμως ενας άξονας τέτοιων προδιαγραφών περνά μέσα από κατοικημένη περιοχή;

Φορητά Ραντάρ

Παλαιά Ε.Ο.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ 

1)

ΣΗΜΕΙΟΝέο Χειμώνιο

ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ50

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Διέλευση κατοικημένης περιοχής με υψηλή επικινδυνότητα.