ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σημεία ελέγχου στην πόλη των Αθηνών και στον Πειραιά, αλλά και στον υπόλοιπο Νομό Αττικής.