ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Σταθερές Κάμερες

  Ε.Ο.  ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ

Κατεύθυνση πρός Πύργο

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 47ο χλμ (από Πάτρα) – Περιοχή Βάρδας

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄01.2663Β/021΄21.5780Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν νότια ισόπεδη διασταύρωση Βάρδας.

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : 53ο χλμ (από Πάτρα) – Κουρτέσι

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 37΄58.9107Β/021΄19.2846Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα.

3)

  ΣΗΜΕΙΟ : 59ο χλμ (από Πάτρα) – Περιοχή Λεχαινών

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 37΄56.4435Β/021΄16.2555Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Λεχαινών, η οποία όμως έχει φανάρια (!)

4)

  ΣΗΜΕΙΟ : 63ο χλμ (από Πάτρα) – Περιοχή Ανδραβίδας

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 37΄54.4103Β/021΄16.7487Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Τραγανού-Ανδραβίδας χωρίς καλή ορατότητα΄ ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ.

 5)

  ΣΗΜΕΙΟ : 69ο χλμ (από Πάτρα) – Περιοχή Γαστούνης

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 37΄51.4921Β/021΄15.9597Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Ρουπακίου, η οποία όμως έχει φανάρια (!)

6)

  ΣΗΜΕΙΟ : 87ο χλμ (από Πάτρα) – Περιοχή Χανακίων

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 37΄43.2526Β/021΄22.0730Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Χανακίων μετά από αριστερή στροφή.

Κατεύθυνση πρός Πάτρα

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 79ο χλμ (από Πάτρα) – Περιοχή Αμαλιάδος

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 37΄46.7631Β/021΄19.1381Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Αμαλιάδος, η οποία όμως έχει φανάρια (!)

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : 77ο χλμ (από Πάτρα) – Μαραθιά

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 37΄47.7113Β/021΄18.6214Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ  ΠΟΛΥ υψηλή επικινδυνότητα. 

3)

  ΣΗΜΕΙΟ : 63ο χλμ (από Πάτρα) – Περιοχή Ανδραβίδας

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 37΄54.3043Β/021΄16.7472Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Τραγανού-Ανδραβίδας χωρίς καλή ορατότητα΄ ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ.

4)

  ΣΗΜΕΙΟ : 47ο χλμ (από Πάτρα) – Περιοχή Βάρδας

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄01.1352Β/021΄21.2556Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν νότια ισόπεδη διασταύρωση Βάρδας’ η κάμερα έχει τοποθετηθεί αμέσως μετά τήν διασταύρωση.

  Ε.Ο.  ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ – ΠΥΡΓΟΥ

Κατεύθυνση πρός Πύργο

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 142ο χλμ (από Τρίπολη) – Περιοχή Κολιρίου

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 37΄40.2174Β/021΄28.5579Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

    ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση μέ τήν Ε.Ο. Πύργου-Κυπαρισσίας χωρίς καλή ορατότητα.

Κατεύθυνση πρός Τρίπολη

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 140ο χλμ (από Τρίπολη) – Περιοχή Βαρβάσαινας

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 37΄40.1505Β/021΄29.7902Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Βαρβάσαινας. 

Φορητά Ραντάρ

  Ε.Ο.  ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 

 1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 47ο χλμ (από Πάτρα) – Νέο Βουπράσιο

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα.

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : 48ο χλμ (από Πάτρα) – Διασταύρωση Καπελέτου

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ ισόπεδη διασταύρωση, χωρίς καλή ορατότητα.

3)

  ΣΗΜΕΙΟ : 54ο χλμ (από Πάτρα) – Διασταύρωση Αρετής

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ ισόπεδη διασταύρωση, χωρίς καλή ορατότητα.

4)

  ΣΗΜΕΙΟ : 55ο χλμ (από Πάτρα) – Διασταύρωση Βραχνείκων

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ ισόπεδη διασταύρωση, χωρίς καλή ορατότητα.

5)

  ΣΗΜΕΙΟ : 57ο χλμ (από Πάτρα) – Περιοχή Λεχαινών (Συσκευαστήριο Πανταζή)

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όχι ιδιαίτερος κίνδυνος.

6)

  ΣΗΜΕΙΟ : 62ο χλμ (από Πάτρα) – Περιοχή Ανδραβίδας (ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ)

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 90

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όχι ιδιαίτερος κίνδυνος.

7)

  ΣΗΜΕΙΟ : 64ο χλμ (από Πάτρα) – Διασταύρωση Σταφιδόκαμπου

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ ισόπεδη διασταύρωση, χωρίς καλή ορατότητα.

8)

  ΣΗΜΕΙΟ : 67ο χλμ (από Πάτρα) – Διασταύρωση Καβασίλων

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ ισόπεδη διασταύρωση, χωρίς καλή ορατότητα.

9)

  ΣΗΜΕΙΟ : 75ο χλμ (από Πάτρα) – Διασταύρωση Σαβαλίων

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ ισόπεδη διασταύρωση, χωρίς καλή ορατότητα.

10)

  ΣΗΜΕΙΟ : 85ο χλμ (από Πάτρα) – Διασταύρωση Δουνείκων

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ ισόπεδη διασταύρωση, χωρίς καλή ορατότητα.

11)

  ΣΗΜΕΙΟ : 88ο χλμ (από Πάτρα -ρεύμα πρός Πάτρα-) – Περιοχή Χανακίων

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Χανακίων, μετά από αριστερή στροφή χωρίς ορατότητα.

  Ε.Ο.  ΠΥΡΓΟΥ – ΜΕΘΩΝΗΣ

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 38ο χλμ (από Πύργο) – Νεοχώρι

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα.

Διπλή Γραμμή

  Ε.Ο.  ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 85ο χλμ (από Πάτρα) – Διασταύρωση Δουνέικων

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ ισόπεδη διασταύρωση, χωρίς καλή ορατότητα.

Αλκοτέστ

 

ΒΑΡΔΑ

  -Είσοδος από Ε.Ο. Πατρών-Πύργου

ΛΕΧΑΙΝΑ

  -Είσοδος από Ε.Ο. Πατρών-Πύργου

ΓΑΣΤΟΥΝΗ

  -Είσοδος από Ε.Ο. Πατρών-Πύργου

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

  -Είσοδος από Ε.Ο. Πατρών-Πύργου