ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Σταθερές Κάμερες

   ΚΑΘΕΤΟΣ  ΑΞΟΝΑΣ  ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – ΚΡΥΣ/ΠΗΓΗΣ

Κατεύθυνση πρός Κρυσταλλοπηγή

1)

   ΣΗΜΕΙΟ : Κόμβος Άργους Ορεστικού  – Περιοχή Δισπηλίου

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 40΄27.3550Β/021΄17.7645Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 100

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όχι κάτι τό ιδιαίτερα επικίνδυνο.

 Κατεύθυνση πρός Σιάτιστα

1)

   ΣΗΜΕΙΟ : 1ο χλμ Α.Κ. Μανιάκων – Α.Κ. Άργους Ορεστικού  – Περιοχή Μανιάκων

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 40΄29.7382Β/021΄14.0198Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 100

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ επικίνδυνη δεξιά στροφή΄ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ κατασκευή.

   Παλαιά  Ε.Ο.  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Κατεύθυνση πρός Σιάτιστα

1)

   ΣΗΜΕΙΟ : 11ο χλμ (από Καστοριά)Περιοχή Αμπελοκήπων

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 40΄27.8240Β/021΄19.0763Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στόν ισόπεδο κόμβο Αμπελοκήπων.

2)

   ΣΗΜΕΙΟ : 21ο χλμ (από Καστοριά)Περιοχή Βογατσικού

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 40΄22.3401Β/021΄24.0684Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 90

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όχι κάτι τό ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Κατεύθυνση πρός Καστοριά

1)

   ΣΗΜΕΙΟ : 13ο χλμ (από Καστοριά)Περιοχή Μηλίτσας

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 40΄27.1589Β/021΄19.9838Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στόν ισόπεδο κόμβο εισόδου Μηλίσας.

2)

   ΣΗΜΕΙΟ : 9ο χλμ (από Καστοριά)Περιοχή Αμπελοκήπων

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 40΄28.6118Β/021΄18.1527Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 30

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ πολύ επικίνδυνη αριστερή στροφή΄ γιατί αυτή η επικίνδυνη εκτροπή;