ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σταθερές Κάμερες

  Παλαιά  Ε.Ο.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΒΕΡΟΙΑΣ

Κατεύθυνση πρός Βέροια

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 43ο χλμ (από Θεσσαλονίκη) – Περιοχή Βρυσακίου

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 40΄37.1316Β/022΄24.5309Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα.

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : 69ο χλμ (από Θεσσαλονίκη) – Περιοχή Μακροχωρίου

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 40΄33.5122Β/022΄15.5155Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα.

3)

  ΣΗΜΕΙΟ : 70ο χλμ (από Θεσσαλονίκη) – Περιοχή Μακροχωρίου

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 40΄33.0099Β/022΄14.7382Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα.

Κατεύθυνση πρός Θεσσαλονίκη

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 71ο χλμ (από Θεσσαλονίκη) – Περιοχή Μακροχωρίου

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 40΄32.7605Β/022΄14.1295Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα.

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : 68ο χλμ (από Θεσσαλονίκη) – Περιοχή Μακροχωρίου

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 40΄33.6825Β/022΄15.7262Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα.

  Ε.Ο.  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Κατεύθυνση πρός Κατερίνη

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 55ο χλμ (από Κατερίνη) – Περιοχή Αλεξάνδρειας

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 40΄36.8401Β/022΄26.9724Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 90

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όχι κάποια ιδιαίτερη επικινδυνότητα.

  ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ

Κατεύθυνση πρός Κήπους

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 20ο χλμ Α.Κ. Πολυμύλου – Α.Κ. Βεροίας  – Περιοχή Ασωμάτων

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 40΄27.0200Β/022΄12.4247Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : REDFLEX radar fixed με πιεζοηλεκτρικές λωρίδες

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 100

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όχι κάποια ιδιαίτερη επικινδυνότητα.

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : 5ο χλμ Α.Κ. Βεροίας – Α.Κ. Κουλούρας  – Περιοχή Μέσης

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 40΄31.4495Β/022΄16.3607Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 130

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Άλλη μία ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ κάμερα τής Εγνατίας Οδού.

3)

  ΣΗΜΕΙΟ : 5ο χλμ Α.Κ. Κουλούρας – Α.Κ. Αλεξάνδρειας  – Περιοχή Ξεχασμένης

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 40΄33.7188Β/022΄21.8520Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 130

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Άλλη μία ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ κάμερα τής Εγνατίας Οδού.

4)

  ΣΗΜΕΙΟ : 3ο χλμ Α.Κ. Αλεξάνδρειας – Α.Κ. Κλειδίου  – Περιοχή Νησελλουδίου

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 40΄34.5025Β/022΄29.8908Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 130

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Άλλη μία ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ κάμερα τής Εγνατίας Οδού.

Κατεύθυνση πρός Ηγουμενίτσα

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 7ο χλμ Α.Κ. Κλειδίου – Α.Κ. Αλεξάνδρειας  – Περιοχή Πρασινάδας

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 40΄33.2584Β/022΄31.2822Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 130

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Άλλη μία ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ κάμερα τής Εγνατίας Οδού. 

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : 9ο χλμ Α.Κ. Αλεξάνδρειας – Α.Κ. Κουλούρας  – Περιοχή Επισκοπής

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 40΄33.9602Β/022΄22.4446Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 130

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Άλλη μία ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ κάμερα τής Εγνατίας Οδού.

3)

  ΣΗΜΕΙΟ : 5ο χλμ Α.Κ. Βεροίας – Α.Κ. Πολυμύλου  – Περιοχή Ασωμάτων

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 40΄28.2904Β/022΄13.7062Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : REDFLEX radar fixed με πιεζοηλεκτρικές λωρίδες

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 130

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όχι κάποια ιδιαίτερη επικινδυνότητα.

Φορητά Ραντάρ

  Παλαιά  Ε.Ο.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΒΕΡΟΙΑΣ

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 44ο χλμ (από Θεσσαλονίκη) – Διασταύρωση Πλατέος

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ ισόπεδη διασταύρωση υψηλής επικινδυνότητος.

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : 57ο χλμ (από Θεσσαλονίκη) – Καμποχώρι

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα.

3)

  ΣΗΜΕΙΟ : 59ο χλμ (από Θεσσαλονίκη) – Καλοχώρι

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα.

4)

  ΣΗΜΕΙΟ : 60ο-61ο χλμ (από Θεσσαλονίκη) – Καβάσιλα

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα.

  Ε.Ο.  ΒΕΡΟΙΑΣ – ΣΚΥΔΡΑΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 

 1)

  ΣΗΜΕΙΟ : Πατρίδα

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα.

  Ε.Ο.  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 53ο χλμ (από Κατερίνη) - Νησέλιο

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα.

Διπλή Γραμμή

  Ε.Ο.  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 53ο χλμ (από Κατερίνη) - Νησέλιο

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Κατοικημένη περιοχή μέ υψηλή επικινδυνότητα.

Αλκοτέστ

 

Ε.Ο.  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

  -Είσοδος Αλεξάνδρειας