ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Φορητά Ραντάρ

   Ε.Ο.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΕΡΡΩΝ    

1)

   ΣΗΜΕΙΟ : 79ο-82ο χλμ (από Θεσσαλονίκη) – Τμήμα Λευκώνας – Είσοδος Σερρών (Περιοχή Στρατοπέδων)

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Είσοδος πόλεως σέ δρόμο ο οποίος εγκυμονεί κινδύνους, ΑΛΛΑ τό όριο είναι απαράδεκτα χαμηλό.

   Ε.Ο.  ΛΕΥΚΩΝΟΣ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ   

1)

   ΣΗΜΕΙΟ : 3ο χλμ (από Λευκώνα) – Διασταύρωση Χριστού – Βιομηχανικής Περιοχής Σερρών

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 70

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ ισόπεδη διασταύρωση υψηλής επικινδυνότητος.

2)

   ΣΗΜΕΙΟ : 6ο χλμ (από Λευκώνα) – Διασταύρωση Μελενικιτσίου

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 90

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στίς επικίνδυνες εισόδους-εξόδους τής διασταυρώσεως (μη επαρκής χώρος σε όλες).

3)

   ΣΗΜΕΙΟ : 10ο χλμ (από Λευκώνα) –  Ύψος Παλαιοκάστρου

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 70

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στίς επικίνδυνες εισόδους-εξόδους τής διασταυρώσεως Ηράκλειας (μη επαρκής χώρος σε όλες).

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ   

1)

   ΣΗΜΕΙΟ : Διασταύρωση Ε.Β.Ζ.

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ ισόπεδη διασταύρωση υψηλής επικινδυνότητος.

   Ε.Ο.  ΣΕΡΡΩΝ - ΔΡΑΜΑΣ  

1)

   ΣΗΜΕΙΟ : 8ο χλμ (από Σέρρες) –  Διασταύρωση Νέου Σουλίου

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 90

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ ισόπεδη διασταύρωση υψηλής επικινδυνότητος.

2)

   ΣΗΜΕΙΟ : 20ο χλμ (από Σέρρες) –  Διασταύρωση Δαφνουδίου

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 90

    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ ισόπεδη διασταύρωση υψηλής επικινδυνότητος.

3)

   ΣΗΜΕΙΟ : 23ο χλμ (από Σέρρες) –  Διασταύρωση Αγίου Χριστοφόρου

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : ?

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ ισόπεδη διασταύρωση υψηλής επικινδυνότητος’ ενώ όμως τό όριο στήν κατεύθυνση προς Δράμα είναι 90, στήν κατεύθυνση προς Σέρρες είναι 60 (!).

4)

   ΣΗΜΕΙΟ : 32ο χλμ (από Σέρρες) –   Διασταύρωση Αμφιπόλεως

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ ισόπεδη διασταύρωση υψηλής επικινδυνότητος.