ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κάμερες Λεωφ/λωρίδων

ΛΕΩΦΟΡΟΣ  ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ  ΟΛΓΑΣ

  1)  Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 255

  2)  Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 199

  3)  Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 153

  4)  Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 117

  5)  Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας  79

  6)  Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας  55 

  7)  Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας  39

ΟΔΟΣ  ΤΣΙΜΙΣΚΗ

  1)  Διασταύρωση Τσιμισκή καί Αγγελάκη

  2)  Τσιμισκή 127

  3)  Τσιμισκή  99

  4)  Τσιμισκή  63

  5)  Τσιμισκή  47

  6)  Τσιμισκή  35

ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ

Ρεύμα  πρός  Κέντρο

  1)  Εγνατία Οδός  10

  2)  Εγνατία Οδός  34

  3)  Εγνατία Οδός 132

  4)  Εγνατία Οδός 142

Ρεύμα  πρός  Βαρδάρη

  1)  Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.

  2)  Εγνατία Οδός 115

ΟΔΟΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  1)  Μητροπόλεως 12

  2)  Μητροπόλεως 22

  3)  Μητροπόλεως 34

  4)  Μητροπόλεως 62