ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Σταθερές Κάμερες

   Ε.Ο.  ΧΑΝΙΩΝ – ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Κατεύθυνση πρός Κίσσαμο

1)

   ΣΗΜΕΙΟ : 7ο χλμ (από Χανιά)Περιοχή Γαλατά

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 35΄30.3860Β/023΄58.1083Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 80

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στόν ανισόπεδο κόμβο Γαλατά΄ δέν υπάρχει επικινδυνότητα όταν είναι σωστά φτιαγμένες οι διαγραμμίσεις.

2)

   ΣΗΜΕΙΟ : 38ο χλμ (από Χανιά)Περιοχή Κισσάμου

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 35΄29.5786Β/023΄40.1717Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

    ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 70

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση μέ τήν Παλαιά Εθνική Οδό Χανίων-Κισσάμου.

Κατεύθυνση πρός Χανιά

1)

   ΣΗΜΕΙΟ : 33ο χλμ (από Χανιά)Περιοχή Κολενίου

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 35΄30.0821Β/023΄42.6773Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Κολενίου (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ).

2)

   ΣΗΜΕΙΟ : 8ο χλμ (από Χανιά)Περιοχή Γαλατά

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 35΄30.3020Β/023΄57.3659Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 80

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Δέν υπάρχει ιδιαίτερη επικινδυνότητα.

   Ε.Ο.  ΧΑΝΙΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κατεύθυνση πρός Άγιο Νικόλαο

1)

   ΣΗΜΕΙΟ : 9ο χλμ (από Χανιά)Περιοχή Πλατανίου

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 35΄28.9431Β/024΄05.4086Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Σούδας.

2)

   ΣΗΜΕΙΟ : 24ο χλμ (από Χανιά)Περιοχή Αγίων Πάντων

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 35΄24.0913Β/024΄09.1103Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Άποτομη προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Αγίων Πάντων (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ).

3)

   ΣΗΜΕΙΟ : 31ο χλμ (από Χανιά)Περιοχή Βρυσών

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 35΄21.9587Β/024΄13.0784Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Βρυσών χωρίς ορατότητα.

4)

   ΣΗΜΕΙΟ : 39ο χλμ (από Χανιά)Περιοχή Κουρνά

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 35΄21.0801Β/024΄17.7069Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση τουριστικής περιοχής μέ πολλές επικίνδυνες κάθετες διασταυρώσεις.

Κατεύθυνση πρός Χανιά

1)

   ΣΗΜΕΙΟ : 40ο χλμ (από Χανιά)Περιοχή Κουρνά

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 35΄21.0622Β/024΄18.0749Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 90

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση τουριστικής περιοχής μέ πολλές επικίνδυνες κάθετες διασταυρώσεις.

2)

   ΣΗΜΕΙΟ : 32ο χλμ (από Χανιά)Περιοχή Βρυσών

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 35΄21.9715Β/024΄13.1003Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Βρυσών πολύ απότομα.

3)

   ΣΗΜΕΙΟ : 25ο χλμ (από Χανιά) Περιοχή Αγίων Πάντων

    ΣΤΙΓΜΑ GPS : 35΄23.9794Β/024΄09.2135Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Αγίων Πάντων.

4)

   ΣΗΜΕΙΟ : 15ο χλμ (από Χανιά)Περιοχή Καλαμίου

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 35΄27.8125Β/024΄09.0565Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ επικίνδυνη αριστερή στροφή.

5)

   ΣΗΜΕΙΟ : 10ο χλμ (από Χανιά)Περιοχή Πλατανίου

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 35΄28.8053Β/024΄05.8937Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Σούδας.