ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Σταθερές Κάμερες

   Ε.Ο.  ΧΑΝΙΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κατεύθυνση πρός Άγιο Νικόλαο

1)

   ΣΗΜΕΙΟ : 47ο χλμ (από Χανιά)Περιοχή Πετρέ

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 35΄21.1848Β/024΄21.8765Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση ποταμού Πετρέ΄ όχι κάποια ιδιαίτερη επικινδυνότητα.

2)

   ΣΗΜΕΙΟ : 70ο χλμ (από Χανιά)Περιοχή Σταυρωμένου

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 35΄23.0944Β/024΄35.6898Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα.

3)

   ΣΗΜΕΙΟ : 75ο χλμ (από Χανιά)Περιοχή Λαυρίδος

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 35΄24.3809Β/024΄38.2369Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 90

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όχι κάποια ιδιαίτερη επικινδυνότητα.

4)

   ΣΗΜΕΙΟ : 93ο χλμ (από Χανιά)Περιοχή Βλυχάδος

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 35΄24.4550Β/024΄48.7474Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 80

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ακολουθεί επικίνδυνη αριστερή στροφή.

Κατεύθυνση πρός Χανιά

1)

   ΣΗΜΕΙΟ : 94ο χλμ (από Χανιά)Περιοχή Βλυχάδος

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 35΄24.4403Β/024΄49.1655Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 80

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ακολουθεί επικίνδυνη δεξιά στροφή.

2)

   ΣΗΜΕΙΟ : 76ο χλμ (από Χανιά)Περιοχή Λαυρίδος

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 35΄24.7645Β/024΄38.7559Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 90

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όχι κάποια ιδιαίτερη επικινδυνότητα.

3)

   ΣΗΜΕΙΟ : 72ο χλμ (από Χανιά)Περιοχή Σκαλέτας

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 35΄23.4904Β/024΄36.7184Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα.