ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ

Σταθερές Κάμερες

   Ε.Ο.  ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ – ΑΜΦΙΣΣΗΣ

Κατεύθυνση πρός Άμφισσα

1)

   ΣΗΜΕΙΟ : 27ο χλμ (από Θερμοπύλες)Γραβιά

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄40.6048Β/022΄25.8317Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Είσοδος κατοικημένης περιοχής καί προέγγιση σέ σχολικό συγκρότημα ύστερα από στένεμα.

2)

   ΣΗΜΕΙΟ : 57ο χλμ (από Θερμοπύλες)Είσοδος Αμφίσσης

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄31.8249Β/022΄24.0049Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 80

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στόν ισόπεδο κόμβο τού Κ.Τ.Ε.Ο. χωρίς ορατότητα.

Κατεύθυνση πρός Θερμοπύλες

1)

   ΣΗΜΕΙΟ : 27ο χλμ (από Θερμοπύλες)Γραβιά

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄40.2008Β/022΄25.6879Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα.

   Ε.Ο.  ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ – ΑΜΦΙΣΣΗΣ

Κατεύθυνση πρός Άμφισσα

1)

   ΣΗΜΕΙΟ : 59ο χλμ (από Λειβαδιά)Περιοχή Σερνικακίου

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄29.3820Β/022΄25.0446Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 90

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Σερνικακίου΄ η κάμερα όμως βρίσκεται αρκετά πρίν από αυτή.

Κατεύθυνση πρός Λειβαδιά

1)

   ΣΗΜΕΙΟ : 60ο χλμ (από Λειβαδιά)Περιοχή Σερνικακίου

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄29.5515Β/022΄24.9114Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 70

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Σερνικακίου.

   Ε.Ο.  ΧΡΥΣΟΥ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Κατεύθυνση πρός Ναύπακτο

1)

   ΣΗΜΕΙΟ : 4ο χλμ (από Χρυσό)Περιοχή Ιτέας

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄27.2578Β/022΄26.1152Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : ?

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ακολουθεί επικίνδυνη δεξιά στροφή΄ η κάμερα εστιάζει στό 50 πού προηγείται ή στό 40 πού έπεται;

2)

   ΣΗΜΕΙΟ : 20ο χλμ (από Χρυσό)Περιοχή Γαλαξιδίου

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄23.5813Β/022΄22.4139Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Έξοδος κατοικημένης περιοχής ενώ ακολουθεί επικίνδυνη αριστερή στροφή.

3)

   ΣΗΜΕΙΟ : 70ο χλμ (από Χρυσό)Περιοχή Μαραθιάς

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄23.8446Β/022΄00.4385Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Μαραθιάς.

4)

   ΣΗΜΕΙΟ : 78ο χλμ (από Χρυσό)Περιοχή Μανάγουλης

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄24.2503Β/021΄55.1812Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Μανάγουλης.

Κατεύθυνση πρός Χρυσό

1)

   ΣΗΜΕΙΟ : 71ο χλμ (από Χρυσό)Περιοχή Μαραθιάς

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄23.9307Β/022΄00.1616Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Μαραθιάς.

2)

   ΣΗΜΕΙΟ : 18ο χλμ (από Χρυσό)Περιοχή Γαλαξιδίου

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄24.2393Β/022΄22.9484Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Έξοδος κατοικημένης περιοχής ενώ ακολουθεί επικίνδυνη δεξιά στροφή.

3)

   ΣΗΜΕΙΟ : 1ο χλμ (από Χρυσό)Περιοχή Χρυσού

   ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄28.6896Β/022΄26.0244Α

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : ?

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν επικίνδυνη ισόπεδη διασταύρωση Δελφών΄ η κάμερα εστιάζει στό 80 πού προηγείται ή στό 50 πού έπεται;