ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σταθερές Κάμερες

 Π.Α.Θ.Ε.  Τμήμα  Αθηνών – Θεσσαλονίκης 

Κατεύθυνση πρός Θεσσαλονίκη

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 47ο χλμ (από Αθήνα) – Περιοχή Αυλώνος

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄16.0313Β/023΄42.5775Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 120

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Καθαρά ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ κάμερα.

 Π.Α.Θ.Ε.  Τμήμα  Αθηνών – Πατρών

Κατεύθυνση πρός Αθήνα

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 22ο χλμ (από Αθήνα) – Περιοχή Ελευσίνας

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄02.9531Β/023΄32.7490Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 80

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ακολουθεί αριστερή στροφή χωρίς ορατότητα καί ταυτόχρονα είσοδος από Ελευσίνα χωρίς τήν απαιτούμενη ευχέρεια.

 Ε.Ο.  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΘΗΒΩΝ

Κατεύθυνση πρός Θήβα

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 22ο χλμ (από Ελευσίνα) – Περιοχή Οινόης

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄09.8657Β/023΄25.2757Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα (ΥΨΗΛΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ).

  Κατεύθυνση πρός Ελευσίνα

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 23ο χλμ (από Ελευσίνα) – Περιοχή Οινόης

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄09.9541Β/023΄24.9061Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα (ΥΨΗΛΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ).

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : 4ο χλμ (από Ελευσίνα) – Περιοχή Μάνδρας

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄04.9018Β/023΄29.5572Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Είσοδος κατοικημένης περιοχής καί ταυτόχρονα προσέγγιση σέ αριστερή στροφή χωρίς ορατότητα΄ η κάμερα όμως είναι κρυμμένη στά δένδρα.

 Οδός Κόμβου Κορωπίου - Παιανίας

Κατεύθυνση πρός Παιανία

1)

   ΣΗΜΕΙΟ : 3ο χλμ (από Κορωπί) – Περιοχή Κορωπίου (Λεωφόρος Μαρκοπούλου)

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 37΄55.7839Β/023΄53.1173Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 40

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προηγείται επικίνδυνη αριστερή στροφή΄ η κάμερα όμως είναι μετά από αυτή.

 Οδός Παιανίας – Κόμβου Γλυκών Νερών

Κατεύθυνση πρός Παιανία

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 3ο χλμ (από Παιανία) – Περιοχή Γλυκών Νερών (Λεωφόρος Λαυρίου)

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 37΄58.3464Β/023΄51.1954Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ακολουθεί επικίνδυνο στένεμα τής Λεωφόρου Λαυρίου από 2 λωρίδες σέ 1 αλλά η κάμερα βρίσκεται πολύ πρίν από αυτό.

 Ε.Ο.  ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ

Κατεύθυνση πρός Λαύριο

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 10ο χλμ (από Κορωπί) – Περιοχή Κουβαρά

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 37΄49.7310Β/023΄57.3178Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 80

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ.

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : 28ο χλμ (από Κορωπί) – Περιοχή Θορικού

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 37΄44.5989Β/024΄02.8116Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 80

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ακολουθεί αριστερή στροφή χωρίς ορατότητα καί έν συνεχεία τό φανάρι τού Θορικού.

 ΛΕΩΦΟΡΟΣ  ΑΘΗΝΩΝ – ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Κατεύθυνση πρός Μαραθώνα

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 19ο χλμ (από Αθήνα) – Παλλήνη

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 37΄59.9053Β/023΄55.1176Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 40

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Πολύ χαμηλό όριο.

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : 22ο χλμ (από Αθήνα) – Πικέρμι

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄00.2863Β/023΄57.0052Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ακολουθούν διαδοχικά απότομη δεξιά καί αριστερή στροφή.

  Κατεύθυνση πρός Αθήνα

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 27ο χλμ (από Αθήνα) – Περιοχή Ραφήνας

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄01.7763Β/023΄58.9814Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα Συχνότητος 24.050-24.250 GHz) 

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 30

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ακολουθεί επικίνδυνη αριστερή στροφή΄ παρά ταύτα όμως τό όριο είναι πολύ χαμηλό, ενώ τό σχολείο -λόγω τού οποίου έχει τοποθετηθεί αυτό τό όριο-, βρίσκεται πολύ αργότερα.

  ΑΤΤΙΚΗ  ΟΔΟΣ

Κατεύθυνση πρός Μαρκόπουλο

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : Κόμβος Π.Α.Θ.Ε. – Περιοχή Ελευσίνας

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄03.3705Β/023΄30.7414Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 100

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διαδοχικές επικίνδυνες στροφές χωρίς ορατότητα.

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : 16ο(15,2) χλμ (από Ελευσίνα) – Περιοχή Ασπροπύργου

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄05.0216Β/023΄39.9196Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 100

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στή σήραγγα Μαύρης Ώρας΄ ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ(!);

3)

  ΣΗΜΕΙΟ : 20ο(19,4) χλμ (από Ελευσίνα) – Περιοχή Νέων Λιοσίων

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄04.2369Β/023΄42.6031Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 100

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όχι ιδιαίτερη επικινδυνότητα΄ ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ(!);

4)

  ΣΗΜΕΙΟ : 40ο(39,5) χλμ (από Ελευσίνα) – Περιοχή Κάντζας

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 37΄58.5301Β/023΄52.4565Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 110

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : ΚΑΘΑΡΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ(!)

Κατεύθυνση πρός Ελευσίνα

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 40ο(39,6) χλμ (από Ελευσίνα) – Περιοχή Κάντζας

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 37΄58.5449Β/023΄52.4786Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 110

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : ΚΑΘΑΡΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ(!)

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : 30ο(29,5) χλμ (από Ελευσίνα) – Περιοχή Αμαρουσίου

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄02.2961Β/023΄48.9624Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 100

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όχι ιδιαίτερος κίνδυνος.

3)

  ΣΗΜΕΙΟ : 17ο(16,3) χλμ (από Ελευσίνα) – Περιοχή Άνω Λιοσίων

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄04.7594Β/023΄40.6050Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 100

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στή σήραγγα Μαύρης Ώρας΄ ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ(!);

4)

  ΣΗΜΕΙΟ : 10ο(9,3) χλμ (από Ελευσίνα) – Περιοχή Ασπροπύργου

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄05.6339Β/023΄35.9496Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 120

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ.

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΜΗΤΤΟΥ

Κατεύθυνση πρός Ραφήνα

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 3ο χλμ (από Καισαριανή) – Περιοχή Χολαργού

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 37΄59.5199Β/023΄49.1341Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 80

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν Νότια σήραγγα Δημοκρίτου, η οποία δέν έχει καλή ορατότητα εσωτερικά΄ ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ(!);

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : 7ο χλμ (από Καισαριανή) – Περιοχή Γλυκών Νερών

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄00.0662Β/023΄50.7402Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 70

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ δύσκολη παρατεταμένη αριστερή στροφή.

Κατεύθυνση πρός Καισαριανή

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 7ο(6,6) χλμ (από Καισαριανή) – Περιοχή Γλυκών Νερών

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄00.2763Β/023΄50.7054Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 70

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προκύπτουν απότομα επάνω σέ δεξιά στροφή ταυτόχρονα έξοδος πρός Αγία Παρασκευή, ενώ στό κυρίως ρεύμα πρός Καισαριανή υπάρχει προσέγγιση σέ επικίνδυνη αριστερή στροφή΄ ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ(!);

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : 3ο χλμ (από Καισαριανή) – Περιοχή Χολαργού

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 37΄59.5396Β/023΄49.1237Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 80

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ επικίνδυνη αριστερή στροφή μέσα στήν σήραγγα Χολαργού΄ ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ(!);

3)

  ΣΗΜΕΙΟ : 1ο(0,6) χλμ (από Καισαριανή) – Περιοχή Παπάγου

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 37΄58.6893Β/023΄48.0919Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 70

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ αριστερή στροφή μετά τήν οποία προκύπτει απότομα διαίρεση τής κυκλοφορίας σέ δύο κατευθύνσεις (πρός Καισαριανή καί πρός Κέντρο)΄ ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ

  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ(!);

  ΔΥΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

Κατεύθυνση πρός Ελευσίνα

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 7ο(6,2) χλμ (από Καισαριανή) – Περιοχή Αγίας Παρασκευής

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄00.6927Β/023΄50.6193Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 70

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ διαδοχικές επικίνδυνες στροφές΄ ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ(!);

Κατεύθυνση πρός Καισαριανή

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 7ο(6,9) χλμ (από Καισαριανή) – Περιοχή Αγίας Παρασκευής

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 38΄00.9943Β/023΄50.4295Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ : GATSO - K band (24.150 GHz+/-100Mhz, Φάσμα Συχνότητος 24.050-24.250 GHz)

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 70

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ πολύ επικίνδυνη δεξιά στροφή.

Φορητά Ραντάρ

 Π.Α.Θ.Ε.  Τμήμα  Αθηνών – Πατρών

Κατεύθυνση πρός Πάτρα

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 34ο χλμ (από Αθήνα) – Κόμβος Νέας Περάμου

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 120

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όχι ιδιαίτερος κίνδυνος.

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : 42ο χλμ (από Αθήνα) – Κόμβος Μεγάρων

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 120

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όχι ιδιαίτερος κίνδυνος.

3)

  ΣΗΜΕΙΟ : 53ο χλμ (από Αθήνα) – Κόμβος Πανοράματος Κινέττας

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 90

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Έξοδος σήραγγας Αίθρας.

4)

  ΣΗΜΕΙΟ : 57ο χλμ (από Αθήνα) – Κόμβος Κινέττας

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 120

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όχι ιδιαίτερος κίνδυνος.

Κατεύθυνση πρός Αθήνα

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 57ο χλμ (από Αθήνα) – Κόμβος Κινέττας

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 120

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όχι ιδιαίτερος κίνδυνος.

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : 51ο χλμ (από Αθήνα) – Κακιά Σκάλα

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 120

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όχι ιδιαίτερος κίνδυνος.

3)

  ΣΗΜΕΙΟ : 50ο χλμ (από Αθήνα)  Κακιά Σκάλα

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 100

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Είσοδος σήραγγας Σκείρωνος’ τό όριο τών 90 χιλιομέτρων ισχύει από την έναρξη της σήρραγγας και ύστερα.

4)

  ΣΗΜΕΙΟ : 42ο χλμ (από Αθήνα) – Κόμβος Μεγάρων

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 120

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όχι ιδιαίτερος κίνδυνος.

5)

  ΣΗΜΕΙΟ : 34ο χλμ (από Αθήνα) – Κόμβος Νέας Περάμου

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 120

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όχι ιδιαίτερος κίνδυνος.

  ΑΤΤΙΚΗ  ΟΔΟΣ

Κατεύθυνση πρός Ελευσίνα

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 6ο χλμ (από Ελευσίνα) – Περιοχή Μαγούλας   

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 100

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όχι ιδιαίτερος κίνδυνος.

 

Αλκοτέστ

Π.Α.Θ.Ε. – Τμήμα Αθηνών - Πατρών

  -Σταθμός Διοδίων Ελευσίνας (κατεύθυνση πρός Πάτρα)

Τροιζηνία

  -Έξοδος από Λιμάνι Γαλατά

Άλλοι Έλεγχοι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΥΜΗΤΤΟΥ

  -Σταθμός Διοδίων Κατεχάκη (κατεύθυνση προς Αγία Παρασκευή)

Τροιζηνία

  -Άγιος Γεώργιος