ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σημεία Ελέγχου στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στον ομώνυμο Νομό, καθώς και στους Νομούς Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλης, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.