ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σημεία Ελέγχου στους Νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.