ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Σταθερές Κάμερες

  Ε.Ο.  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Κατεύθυνση πρός Τρίκαλα

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 9ο χλμ (από Μοναστήρι) – Περιοχή Γεφυρίων

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 39΄17.0106Β/022΄11.6885Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Γεφυρίων μέ μικρό στένεμα αλλά τό όριο είναι χαμηλό.

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : 37ο χλμ (από Μοναστήρι) – Περιφερειακός Καρδίτσας

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 39΄22.8450Β/021΄56.1704Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

   ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ επικίνδυνη αριστερή στροφή.

3)

  ΣΗΜΕΙΟ : 41ο χλμ (από Μοναστήρι) – Αρτεσιανό

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 39΄23.7765Β/021΄53.9629Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα. 

4)

  ΣΗΜΕΙΟ : 46ο χλμ (από Μοναστήρι) – Ριζοβούνι

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 39΄26.1753Β/021΄52.1897Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα.

Κατεύθυνση πρός Μοναστήρι

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 47ο χλμ (από Μοναστήρι) – Ριζοβούνι

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 39΄26.5272Β/021΄51.8998Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα.

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : 42ο χλμ (από Μοναστήρι) – Αρτεσιανό

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 39΄24.2386Β/021΄53.6246Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα. 

3)

  ΣΗΜΕΙΟ : 39ο χλμ (από Μοναστήρι) – Περιφερειακός Καρδίτσας

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 39΄23.0422Β/021΄54.9256Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : ΚΑΘΑΡΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ κάμερα σέ σημείο όπου ακολουθούν φανάρια καί ταυτόχρονα ο δρόμος μεγαλώνει σέ πλάτος (!) 

4)

  ΣΗΜΕΙΟ : 14ο χλμ (από Μοναστήρι) – Περιοχή Αγίου Βησσαρίου

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 39΄17.8727Β/022΄08.8893Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΧΑΜΗΛΟ όριο γιά ευθεία σέ τόσο φαρδύ δρόμο.

Φορητά Ραντάρ

  Ε.Ο.  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 18ο-22ο χλμ (από Μοναστήρι) – Περιφερειακός Σοφάδων

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : ?

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Τό όριο μεταβάλλεται από 70 έως 90 χιλιόμετρα.

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : 32ο-35ο χλμ (από Μοναστήρι) – Τμήμα Δέλτα - Καρδίτσα

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ :  ? 

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Υψηλή συχνότητα ατυχημάτων΄ τό όριο μεταβάλλεται από 50 έως 80 χιλιόμετρα.

3)

  ΣΗΜΕΙΟ : 41ο-42ο χλμ (από Μοναστήρι)Αρτεσιανόν

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

: Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα.

  Ε.Ο.   ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΛΑΡΙΣΣΗΣ        

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : Διασταύρωση Αστρίτσας

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 70

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

: Προσέγγιση σέ ισόπεδη διασταύρωση υψηλής επικινδυνότητος.

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ   ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : Σέ όλο τό μήκος

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : ?

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

: Υψηλή επικινδυνότητα΄ τό όριο μεταβάλλεται από 50 έως 70 χιλιόμετρα.

 Επαρχιακή   Οδός   Γεφυρίων – Φαρσάλων

Κατεύθυνση πρός Φάρσαλα

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 2ο χλμ (από Γεφύρια)Περιοχή Γεφυρίων

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 90

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

: Ακολουθεί η είσοδος Γεφυρίων μετά από δεξιά και αριστερή στροφή (επικίνδυνες) και στένεμα του δρόμου.

  Επαρχιακή  Οδός  ΙΤΕΑΣ – ΦΑΡΣΑΛΩΝ

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : Φύλλο

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα.

 Επαρχιακή   Οδός   Καρδίτσας – Λίμνης Πλαστήρα

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : Διασταύρωση Αγίου Γεωργίου

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 90

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

: Προσέγγιση σέ ισόπεδη διασταύρωση υψηλής επικινδυνότητος.

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : Διασταύρωση Γεωργικού

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

: Προσέγγιση σέ ισόπεδη διασταύρωση υψηλής επικινδυνότητος.

 Επαρχιακή   Οδός   Καρδίτσας – Μουζακίου

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : Διασταύρωση Καναλίων

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 70

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

: Προσέγγιση σέ ισόπεδη διασταύρωση υψηλής επικινδυνότητος.

Αλκοτέστ

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  -Λεωφόρος Δημοκρατίας (Εθνικό Στάδιο)

  -Έξοδος προς Μητρόπολη-Λίμνη Πλαστήρα (Ύψος Νοσοκομείου)