ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Σταθερές Κάμερες

  Ε.Ο.  ΛΑΡΙΣΣΗΣ – ΒΟΛΟΥ

Κατεύθυνση πρός Βόλο

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 51ο χλμ (από Λάρισσα) – Περιοχή Σέσκλου

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 39΄23.0388Β/022΄50.5302Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Απότομη προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Σέσκλου μετά από δεξιά στροφή.

2)

  ΣΗΜΕΙΟ : 57ο χλμ (από Λάρισσα) – Περιοχή Νέας Ιωνίας

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 39΄22.3589Β/022΄54.5851Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Προσέγγιση σέ ισόπεδη διασταύρωση η οποία όμως έχει φανάρια (!)

Κατεύθυνση πρός Λάρισσα

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 51ο χλμ (από Λάρισσα) – Περιοχή Σέσκλου

  ΣΤΙΓΜΑ GPS : 39΄23.0852Β/022΄50.8246Α

  ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ :

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Απότομη προσέγγιση στήν ισόπεδη διασταύρωση Σέσκλου μετά από αριστερή στροφή.

Φορητά Ραντάρ

  Π.Α.Θ.Ε.  Τμήμα  Αθηνών - Θεσσαλονίκης 

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 273ο-281ο χλμ (από Αθήνα) – Τμήμα Σούρπη - Αλμυρός

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 120

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όχι κάποια ιδιαίτερη επικινδυνότητα.

  Ε.Ο.   ΛΑΡΙΣΣΗΣ – ΒΟΛΟΥ 

Κατεύθυνση πρός Βόλο

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 46ο-49ο  χλμ (από Λάρισσα)Περιοχή Αγίου Γεωργίου

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 60

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όχι ιδιαίτερος κίνδυνος’ πολύ χαμηλό όριο.

  Ε.Ο.  ΒΟΛΟΥ - ΦΑΡΣΑΛΩΝ   

1)

  ΣΗΜΕΙΟ : 25ο χλμ (από Βόλο) Μικροθήβες

  ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 50

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διέλευση κατοικημένης περιοχής μέ υψηλή επικινδυνότητα.